NAŠE INICIJATIVE

Legenda

Status preporuke:
Ponovljena preporuka – preporuke koje se ponavljaju u više od jednog izbornog procesa.
Nova preporuka – preporuke koji su prvi put predložene posle parlamentarnih izbora 2020. godine.
Delimično ispunjena – preporuke koje su delimično ispunjene.
Ispunjena – preporuke koje su ispunjene.

Stepen težine

Nespunjenim krugom su označene preporuke koje se nalaze na niskom stepenu težine, odnosno lako su sprovodive.
Primena ovih preporuka podrazumeva manje intervencije, poput izmene prakse ili podzakonskog akta, koje ili ne podrazumevaju trošak ili iziskuju manja izdvajanja finansijskih resursa.

Poluispunjenim krugom su označene preporuke čija se primena nalazi na srednjem stepenu težine.
Primena ovih preporuka podrazumeva zahvate poput izmene jednog zakonodavnog akta ili srednji utrošak finansijskih resursa

Ispunjenim krugom su označene preporuke čija se primena nalazi na visokom stepenu težine.
Primena ovih preporuka podrazumeva intervencije poput izmena Ustava i (više) povezanih zakonodavnih akata ili visok stepen finansijskih izdataka. CRTA posmatračka misija veruje da ovakvim pristupom može doprineti boljem planiranju i postavljanju prioriteta institucijama koje su odgovorne za unapređenje izbornog zakonodavstva i kvaliteta izbornog procesa.

Status preporuke
Stepen težine
Faze izbornog procesa
Tematska oblast
Nadležni organi
Efekti preporuke