NAŠE INICIJATIVE

 Kako se finansira kampanja?

Kampanja se finansira kako iz privatnih tako i iz javnih izvora, koji se obezbeđuju u iznosu od 0,07 % poreskih prihoda budžeta Republike Srbije za 2017. godinu što iznosi 641.760.000 dinara.

Javna sredstva raspodeljuju se tako što se polovina sume raspodeli ravnopravno među kandidatima koji su dali izjavu da će koristiti sredstva iz javnih izvora, dok drugi deo ide kandidatu koji osvoji mandat predsednika Republike

Da bi dobili novac iz budžeta, kandidati moraju da najpre polože izborno jemstvo u visini iznosa koji treba da dobiju iz budžetskih sredstava i to u gotovom novcu, bankarskoj garanciji, državnim hartijama od vrednosti ili stavljanjem hipoteke za iznos jemstva na nepokretnoj imovini lica koje daje jemstvo.

Izborno jemstvo se vraća političkom subjektu ukoliko na izborima osvoji najmanje 1% važećih glasova.

Što se tiče finansiranja iz privatnih izvora, maksimalna vrednost godišnje donacije nekog pojednica za finansiranje izborne kampanje iznosi najviše 20 prosečnih mesečnih zarada, dok je u slučaju pravnih lica taj iznos najviše 200 prosečnih mesečnih zarada.