NAŠE INICIJATIVE

Da li je moguć naknadni upis u birački spisak?

Po zaključenju biračkog spiska birač može biti upisan u spisak naknadnih promena u biračkom spisku, koji je sastavni deo izvoda iz biračkog spiska a rešenje o promena može biti doneto najkasnije 72 časa pre dana izbora.

Svaki građanin može opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, ili ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave podneti zahtev za promenu u biračkom spisku ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak.

Pa tako, u slučaju predstojećih izbora, upis birača u birački spisak na osnovu zahteva vrši:
– Opštinska/gradska uprava prema mestu prijavljenog prebivališta – do 18. marta 2022. godine (do zaključenja biračkog spiska)
– Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave –  Od 19. do 30. marta 2022. godine u 24h.

Nakon toga nije moguće podnositi zahtev za naknadnu promenu u biračkom spisku .

Nadležni organ o zahtevu za promenu u biračkom spisku odlučuje u roku od 24 časa od prijema zahteva. Bilo kakve promene i dopune u izvodima iz biračkih spiskova na biračkom mestu nisu dozvoljene.