Istraživanje je svojevrsni prikaz demokratskog stanja društva.