#09 ‒ ZAKONOM UVESTI OBAVEZNE OBUKE I TESTIRANJA ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA

Dopuniti član 34. Zakona o izboru narodnih poslanika kao i član 15. Zakona o lokalnim izborima, u kome su propisana ovlašćenja RIK, kao i OIK/GIK, s novim ovlašćenjem da u predizbornom procesu obavezno organizuje obuku članova biračkih odbora o pravilima i procedurama za rad biračkog odbora. Naročito je važno uvesti sistem testiranja kandidata za članove stalnog sastava biračkog odbora kojim se doprinosi većem kapacitetu BO da sprovede izbore.

Delimično ispunjeno. Podzakonskim aktom, odnosno Zaključkom RIK od 02. decembra 2019. godine je predviđeno održavanje obuke za rad u biračkim odborima, dok je proces organizovanja i sprovođenja obuka preciziran Odlukom o organizaciji i sprovođenju obuka za rad u stalnom sastavu biračkih odbora od 20. decembra 2020. Izrađen je program obuke, priručnik, prezentacija uz priručnik, kao i vežbe za proveru znanja polaznika. Odlukom je bilo predviđeno da se obuke sprovedu u periodu do 30. januara. Nema podataka o broju lica koja su obuku uspešno završila. Budući da je obaveza obuka i testiranja članova biračkih odbora sprovedena kroz podzakonski akt, kao i da nije uvedena obaveza da samo lica koja su prošla obuku mogu biti članovi biračkih odbora, ova preporuka se smatra delimično usvojenom.