ZA SLOBODNE IZBORE NEOPHODNO JE DA POSTOJI SLOBODA IZBORA I JEDNAKO BIRAČKO PRAVO

Po Ustavu Republike Srbije, izbori su slobodni, glasanje tajno, a izborno pravo je opšte i jednako. Međunarodni dokumenti na čije se poštovanje Srbija obavezala predviđaju da zakoni i vlast moraju da omoguće biračima da glasaju bez straha od odmazde. 

Zato je neophodno da se:

 SPREČE PRITISCI NA BIRAČE I OSIGURA NJIHOVA SLOBODA IZBORA, tako što bi se sprečilo vođenje paralelnih evidencija na biračkom mestu, i pritisci na zaposlene u javnim preduzećima i javnoj upravi, ali i obezbedila aktivnija uloga javnog tužilaštva u izbornom procesu.

● OSIGURA JEDNAKO BIRAČKO PRAVO ZA SVE KATEGORIJE BIRAČA, kroz obustavljanje brisanje birača iz biračkog spiska kojima je pasivizirana adresa prebivališta, liberalizovanje uslova za otvaranje biračkog mesta u inostranstvu, i sprovođenje izbora na Kosovu u skladu sa zakonom.

● AŽURIRA I VERIFIKUJE BIRAČKI SPISAK, ovi procesi moraju se učiniti transparentnijim, i moraju se objavljivati detaljni podaci o broju birača tokom izbornog procesa.