ZA POŠTENE IZBORE NEOPHODNA JE RAVNOPRAVNOST UČESNIKA U KAMPANJI

Da bi izbori bili pošteni, uslov je da učesnici u predizbornoj kampanji nastupaju sa približno jednakih pozicija, što znači da zakoni treba da omoguće vođenje političke kampanje u poštenoj i slobodnoj atmosferi, u kojoj će političke partije i kandidati moći da predstave svoje stavove i mišljenja. 

Da bi se to ostvarilo potrebno je najpre da se: 

● OBEZBEDI RAVNOPRAVNOST UČESNIKA U PROCESU KANDIDOVANJA, tako što će se urediti proces sakupljanja potpisa, uvesti obaveza da nosilac liste bude i kandidat na izborima, ali i tako što će zvanična kampanja početi tek pošto  se proces predaje lista završi.

● SPREČE ZLOUPOTREBE U FINANSIRANJU IZBORNE KAMPANJE, kroz zabranu korišćenja sredstava za redovan rad političkih subjekata u svrhu izborne kampanje kao i obavezivanjem  političkih subjekata da i tokom trajanja kampanje moraju da dostavljaju privremene izveštaje o troškovima izborne kampanje Agenciji za sprečavanje korupcije.

● SPREČE ZLOUPOTREBE JAVNIH RESURSAtako što bi se zaustavila vanredna dodela javnih sredstava u vreme kampanje, i zabranilo javnim funkcionerima i službenicima da  u kampanji zloupotrebljavaju resurse i pojavljuju se na javnim događajima koji promovišu planove ili rezultate rada javnih organa, organizacija i javnih službi.

● UNAPREDI POSTUPANJE AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE, tako što bi Agencija aktivnije koristitila zakonska ovlašćenja  da postupa po službenoj dužnosti i pravovremeno postupala po prijavama.