NAŠE INICIJATIVE

#02 ‒ REORGANIZOVATI SISTEM IZBORNE ADMINISTRACIJE

Izmeniti Zakon o izboru narodnih poslanika i Zakon o lokalnim izborima na način kojim bi se propisala hijerarhijska struktura između izbornih organa. Prema novoj strukturi RIK bi bila organ koji je neposredno nadređen opštinskim i gradskim izbornim komisijama i zapravo sprovodio izbore na lokalnom nivou. S tim u vezi potrebno je ukinuti radna tela RIK jer bi njihovu ulogu preuzele lokalne izborne komisije. Ostvarenje ove preporuke bi bilo korak bliže reformi procesa sprovođenja izbora (Jedinstveni izborni zakon).