NAŠE INICIJATIVE

#03 ‒ REFORMISATI GIK/OIK U SKLOPU ŠIRE REFORME IZBORNOG ZAKONODAVSTVA

Budući da je izbor, sastav i uopšte položaj lokalnih izbornih komisija neodvojivi deo šire reforme izbornog zakonodavstva, Crta smatra da je neophodno sprovesti sistemsku i sistematičnu promenu načina izbora članova GIK/OIK kako bi se u punoj meri obezbedila s jedne strane nezavisnost i nepristrasnost u odlučivanju, a s druge strane adekvatna profesionalnost u radu GIK/OIK.