#04 ‒ RAZDVOJITI PROCES PREDAJE IZBORNIH LISTA I ZVANIČNOG POČETKA IZBORNE KAMPANJE

Izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, te Zakona o izboru narodnih poslanika trebalo bi razdvojiti proces predaje izbornih lista i prikupljanja izjava podrške od birača od same kampanje, tako da kampanja zvanično počinje tek kada izborna komisija usvoji zbirnu izbornu listu. Predaja izbornih lista bi bila poseban proces koji traje odvojeno od izborne kampanje (trajanje od 30 do 60 dana) i trajala bi određeno vreme. Ravnopravnost svih učesnika u kampanji može biti unapređena na ovaj način. Dok traje predaja izbornih lista, bile bi zabranjene sve aktivnosti u okviru vođenja predizborne kampanje.