NAŠE INICIJATIVE

Predstavljanje rezultata istraživanja: „Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2020“

Crta je organizovala onlajn predstavljanje glavnih nalaza istraživanja javnog mnjenja “Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2020” u četvrtak, 18. marta 2021. godine putem Zoom platforme.

Cilj istraživanja je bio da se utvrde stavovi građana i građanki Srbije u vezi sa političkim temama i njihov stepen spremnosti da učestvuju u demokratskim procesima koji podrazumevaju niz različitih oblika građanske participacije – od glasanja na izborima do pokretanja i učešća u akcijama. Mera u kojoj su građani i građanke spremni da se uključe u društvene procese, da iskoriste svoja građanska prava i utiču na donosioce odluka su pokazatelji „zdravlja“ jedne demokratije. 

Glavni nalazi pokazuju da kada je reč o učešću u demokratskim procesima, najizraženije razlike u stavovima građana su vezane za njihovu političku opredeljenost. 

O glavnim nalazima na konferenciji su govorili:

  • Vukosava Crnjanski, direktorka Crte
  • Vujo Ilić, savetnik za javne politike i istraživanja u Crti
  • Dušan Spasojević, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka

Obezbeđen je simultani prevod na engleski jezik.

 

Više o najvažnijim zaključcima sa konferencije možete pogledati ovde.

Kompletan izveštaj i svi nalazi istraživanja nalaze se ovde.