Građani su umorni od traganja za demokratijom

Srbija je formalno demokratska država i polarizovano društvo u kojem se ključne  demokratske institucije, poput parlamenta ili izbora, već godinama urušavaju, kritička misao sputava, a građani obeshrabruju i odvraćaju od učestvovanja u demokratskim procesima, zaključak je konferencije na kojoj su predstavljeni nalazi istraživanja javnog mnjenja “Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2020“ koje je sprovela Crta.

Već dugo oni koji vode državu namerno zanemaruju probleme slabljenja demokratije. Kao zagovornici vrednosti demokratije, ne obećavamo laka rešenja i ne koristimo populističke trikove, koji se sipaju sa svih strana. Naš zadatak je da uverimo građane da se i od demokratije „živi“ i da od oporavka demokratskih institucija zavisi budućnost ovog društva. Bez demokratije nema slobode “, izjavila je Vukosava Crnjanski, direktorka Crte. 

Dok je nešto više od trećine građana Srbije, 37 odsto, zainteresovano za politiku, većina uglavnom ne veruje da svojom aktivnošću može uticati na promene u Srbiji. U proteklih godinu dana dve trećine građana nije učestvovalo ni u jednoj akciji ili inicijativi usmenernoj na rešavanje problema u lokalnoj zajednici. 

Glasanje na izborima je aktivnost koju najveći broj građana, oko 50 odsto njih, vidi kao mogućnost za lični doprinos promenama. Najčešći motiv za izlazak na izbore je osećanje dužnosti (za 44 odsto građana), a tek zatim želja da se utiče na politiku u zemlji (za 32 odsto). Najčešći motiv za apstiniranje je to što građani ne veruju u obećanja stranaka koje učestvuju na izborima.

“Kada govorimo o učešću u demokratskim procesima, najizraženije i najprisutnije razlike u stavovima građana vezane su za njihovu političku opredeljenost. To koliko su građani bliže strankama u vlasti, opoziciji ili ni jednima ni drugima, u snažnoj je vezi s gotovo svim nalazima o njihovoj zainteresovanosti za političke teme, učešću u demokratskim procesima, glavnim političkim stavovima i zadovoljstvom radom političkih institucija”, rekao je Vujo Ilić, savetnik za javne politike i istraživanja u Crti.

U pogledu učešća građana u političkim procesima, važno je da se nađe način za ublažavanje dominantnih političkih podela, ali i da se većina građana kojoj su postojeće političke opcije podjednako udaljene dugoročno uključi u demokratske procese.

Građani su umorni od traganja za demokratijom, udaljavaju se od politike jer smatraju da su „svi isti“ i da je “politika nešto loše”. U situaciji takve demotivisanosti, treba pružiti podršku onima koji se ipak angažuju i motivisati građane da učestvuju u izbornom procesu jer druge opcije za promene nema”, izjavio je Dušan Spasojević, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka.

Istraživanje je sprovedeno telefonskim putem u novembru 2020. godine na slučajnom i reprezentativnom uzorku.

 

Sažetak nalaza u vidu prezentacije možete pogledati ovde.

Kompletan izveštaj i svi nalazi istraživanja nalaze se ovde.

 

Snimak celokupne konferencije možete pogledati na našem You Tube kanalu: