#12 ‒ PRAVOVREMENO OBJAVLJIVATI SKENIRANE ZAPISNIKE O RADU BIRAČKIH ODBORA NA SAJTU IZBORNIH KOMISIJA

U Uputstvu za sprovođenje izbora u odeljku „Statistička obrada i objavljivanje rezultata izbora“ treba dodati odredbu: „Po objavljivanju preliminarnih rezultata izbora i po prijemu zapisnika o radu biračkih odbora sa svih biračkih mesta, zapisnici se objavljuju na sajtu Republičke izborne komisije”. Objavljeni zapisnici bi trebalo da poseduju metapodatke ili na drugi način omogućenu pretragu zapisnika na nivou biračkih mesta. Istovetna odredba treba da bude implementirana i za druge opštinske/gradske izborne komisije, koje bi svojim podzakonskim aktom uredile pitanje objavljivanja skeniranih zapisnika o radu biračkih odbora.

Ispunjeno. Usvajanjem Zaključka o merama za unapređenje izbornog procesa od 2. decembra 2020. godine RIK je i formalno preuzeo obavezu objavljivanja zapisnika o radu BO. Preporuka je primenjena objavljivanjem zapisnika o radu BO koji su objavljeni u celosti, ali ne pravovremeno. Zapisnici su objavljivani po isteku roka za prigovore i u celositi objavljeni tek nešto više od dve nedelje od izbornog dana.