NAŠE INICIJATIVE

Poziv za podnošenje predloga projekata: “Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava”

NAJVAŽNIJE INFORMACIJE O POZIVU

 • Poziv je otvoren za organizacije civilnog društva čiji godišnji budžet nije veći od 50.000 evra
 • Poziv je otvoren do 31. jula 2022. godine
 • Trajanje projektnih aktivnosti ograničeno je na najviše šest meseci, a projekti treba da budu realizovani najkasnije do 15. decembra 2022. godine
 • Visina granta: od 600.000 dinara do 1.000.000 dinara
 • Prvo zasedanje Odbora za odlučivanje: 15. septembar 2021. godine (za projekte pristigle do 10. septembra)

DETALJAN POZIV

Odlučivanje o pitanjima koja se tiču funkcionisanja države i društva je u rukama narodnih poslanika, direktno izabranih predstavnika građana. Narodna skupština je najviše predstavničko telo u Republici Srbiji. Ona usvaja Ustav, zakone i ostale propise koji uređuju organizaciju i funkcionisanje društva i odlučuje o ratu i miru. Narodna skupština takođe bira Vladu, sudije i javne tužioce i druge funkcionere određene zakonom. Osim toga, ona ima i kontrolnu ulogu, vrši nadzor nad radom Vlade, službi bezbednosti i drugih organa i tela u skladu sa zakonom i odlučuje o prestanku mandata Vlade i ministara. U sklopu njene predstavničke uloge ostvaruje se direktan kontakt sa građanima, odnosno narodni poslanici razmatraju predloge građana i održavaju sastanke sa njima.

Sadašnjih 250 poslanika dolazi iz više od 80 gradova i opština, ali se dvadesetak njih tokom prve godine rada isticalo ili zalagalo za rešavanje konkretnih problema građana svog kraja. Najčešća pitanja koja su narodni poslanici postavljali predsednici Vlade Srbije i ministrima, svakog poslednjeg četvrtka u mesecu, odnosila su se na ekonomiju, izgradnju infrastrukture, međunarodnu poziciju Srbije i vakcinaciju. Mali broj tema se odnosio na lokalne sredine iz kojih poslanici dolaze. Nalazi Otvorenog parlamenta, koji svakodnevno prati rad Narodne skupštine, pokazuju da je uglavnom reč o divljim deponijama, izgradnji puta ili dela pruge. Povremeno su neki narodni poslanici postavljali i pitanja koja se odnose na zdravstvo ili kriminal u gradovima iz kojih dolaze. Pojedini poslanici tražili su da njihovi gradovi dobiju sud ili službu hitne pomoći, ili fabriku. Odgovori koje su dobijali od predstavnika izvršne vlasti u najvećem broju slučajeva su se odnosili na postojeće projekte u vezi sa predmetom poslaničkih pitanja.

Šta vi očekujete da poslanici pokreću kao teme od javnog interesa u Narodnoj skupštini? Da li je to pristupanje Srbije Evropskoj uniji, vladavina prava, ljudska prava, sloboda medija? Ili su to zaštita životne sredine, pitanje vode, vazduha, infrastrukture, upravljanja COVID-19 krizom, odnosno transparentnost i odgovornost vlasti u sutuacijama koje ugrožavaju javni interes? Na kraju, da li vas zanimaju konkretna rešenja za probleme vaše lokalne zajednice na koje narodni poslanici mogu da utiču?

Ukoliko: 

 • Imate lokalni problem za čije rešenje se zalažete;
 • Shvatate da se tim problemom ne bave donosioci odluka, ignorišu ga ili negiraju;
 • Mislite da je tema važna, ali da građani ne znaju kako da je pokrenu.

 Pozivamo vas da : 

 • Vi podstaknete građane da reaguju, pokažete im kako da dođu do tačnih informacija, da traže podatke, pokrenu peticiju, obrate se svojim izabranim predstavnicima;
 • Vi pitate poslanike o onome što je važno, da ih pozovete na odgovornost, da ih podsetite u čijem interesu treba da rade;
 • Ukažete kako Narodni poslanici imaju političku i institucionalnu moć da zahtevaju od nadležnih institucija da stave na dnevni red ono što je važno Vama.

 

O Programu podrške 

“Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava” je zajednička inicijativa Crte i Crtine inicijative Otvoreni parlament, Partnera za demokratske promene Srbija i Slavko Ćuruvija fondacije. Inicijativa je usmerena na podsticanje javnosti da zahteva odgovoran rad Narodne skupštine Republike Srbije, u skladu sa demokratskim vrednostima i ulogama koje parlament mora da obavlja kao najviše predstavničko telo. Odgovorno delovanje Skupštine Srbije jedan je od uslova za uspostavljanje funkcionalne demokratije, kao i vladavine prava, koja je i jedan od ključnih prioriteta u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Da bismo uspeli u misiji u kojoj pokušavamo da dokažemo da mi kao građani ne smemo da odustanemo od naše najvažnije institucije, u okviru inicijative svakodnevno pratimo i analiziramo rad Narodne skupštine, prikupljamo dokaze i činjenice i tražimo od parlamenta da bude odgovoran i da štiti javni interes.

Međutim, suštinske rezultate možemo postići jedino ako nas je više i delujemo zajedno. Zbog toga smo naše udruživanje u ovoj inicijativi razumeli i kao priliku da podržimo i osnažimo uticaj i kapacitete civilnog društva, koje se svakog dana bori da zaštiti javni interes i pruži doprinos suštinskom unapređenju kvaliteta demokratije u Srbiji.

 

Ciljevi Programa

Program podrške organizacijama civilnog društva u okviru inicijative “Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava” pokrenut je radi podrške organizacijama civilnog društva za uspešno sprovođenje aktivnosti usmerenih na:

 • Zahtevanje većeg stepena efikasnosti i odgovornosti Narodne skupštine i narodnih poslanika kroz korišćenje dostupnih institucionalnih mehanizama;
 • Zagovaranje za donošenje, izmenu ili unapređenje legislative koja je relevantna i koja se tiče određenog problema lokalne zajednice ili kojom se štiti javni interes, ili za preduzimanje odgovarajućih koraka kojima Narodna skupština treba da osigura dobrobit građana;
 • Edukovanje (povećanje nivoa informisanosti i svesti) građana o ulozi Narodne skupštine i narodnih poslanika, uz podsticanje građana da utiču na proces donošenja odluka u Narodnoj skupštini.

 

Fokus Programa podrške 

Program podrške u okviru inicijative “Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava” podrazumeva dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva čije aktivnosti su u skladu sa navedenim ciljevima Programa.

Ovaj Program posebno je usmeren na podršku sledećih aktivnosti: javne akcije, tribine, debate, korišćenje demokratskih mehanizama (narodne inicijative, javna slušanja, učešće na skupštinskim odborima, pitajte poslanika i slično), učešće na javnim raspravama i drugim konsultativnim procesima, kampanje u lokalnoj zajednici i onlajn kampanje, aktivnosti zagovaranja prema institucijama, aktivnosti koje direktno uključuju narodne poslanike i građane, podnošenje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, dok će se izdavanje publikacija, održavanje stručnih skupova i konferencija za selektovanu publiku, kreiranje i unapređenje veb platformi finansirati samo u izuzetnim slučajevima.

Sledeći troškovi u okviru ovog Programa nisu dozvoljeni:

 • Ulaganje u kapitalne investicije;
 • Finansiranje aktivnosti usmerenih na stvaranje prihoda;
 • Finansiranje rada drugih organizacija različitih od organizacija kojima su odobrena sredstva u skladu sa ovim Programom;
 • Ugovaranje usluga sa drugim pravnim licima u cilju sprovođenja aktivnosti ili savetovanja u vezi sa upravljanjem projektom;
 • Plate i honorari službenika javne uprave, za aktivnosti koje spadaju u njihov redovan posao;
 • Troškovi usmereni na sprovođenje stranačkih aktivnosti, učešće i podršku kandidata i izbornih lista i druge slične političke aktivnosti;
 • Dodela humanitarne pomoći;
 • Krediti i troškovi otplate duga (kamate);
 • Provizije na gubitke ili potencijalne buduće obaveze;
 • Kupovina zemljišta ili zgrada;
 • Trošak PDV-a.

Obezbeđivanje kofinansiranja projekta iz drugih izvora nije obavezan uslov za podnošenje predloga projekta.

Nabavka tehničke opreme (računari, foto aparati, kamere, fotokopir aparati i druga kancelarijska oprema) moguća je samo u slučajevima kada je ista krajnje neophodna za realizaciju projektnih aktivnosti.

 

Uslovi konkurisanja

Za podršku u okviru ovog Programa mogu konkurisati organizacije civilnog društva (udruženja građana) registrovane u Republici Srbiji u skladu sa važećim propisima.

 • Organizacije civilnog društva moraju imati godišnji promet manji od 50.000 EUR;
 • Organizacije civilnog društva moraju direktno biti odgovorne za pripremu i upravljanje projektom.

Kriterijumi za izbor predloga za bespovratnu podršku biće sledeći:

 • Predloženi projekat mora biti sproveden na nivou lokalne zajednice;
 • Organizacije civilnog društva bi trebalo da pokažu snažnu posvećenost projektu, vrednostima parlamentarne demokratije i principima vladavine prava;
 • Organizacije civilnog društva bi trebalo da jasno pokažu nepristrasnost i nezavisnost;
 • Organizacije civilnog društva bi trebalo da prilože sveobuhvatan i primenljiv plan za učešće građana u projektu;
 • Organizacije civilnog društva bi trebalo da pokažu jasnu viziju promena koje žele da postignu ovim projektom;
 • Organizacije civilnog društva bi trebalo da prikažu adekvatan upravljački, tehnički i finansijski kapacitet za sprovođenje predloženih aktivnosti na održiv i odgovoran način.

Svaka organizacija može da konkuriše jednim projektnim predlogom u okviru ovog Programa.

Organizacije mogu da konkurišu za finansijsku podršku u iznosu od 600.000,00 do 1.000.000,00 dinara, a sredstva će biti isplaćena u dve tranše – 85 odsto pre početka realizacije projekta, a 15 odsto nakon dostavljenog periodičnog narativnog izveštaja za prvu polovinu projekta. Za potrebe sprovođenja projekta organizacije moraju da dostave zaseban bankovni račun tj. račun koji će tokom trajanja projekta biti korišćen samo za potrebe ovog projekta.

Trajanje projektnih aktivnosti je ograničeno na najviše šest meseci.

Prilikom planiranja projektnih aktivnosti, organizacije bi trebalo da uzmu u obzir i kao potencijalni rizik predvide nestabilnu zdravstvenu situaciju prouzrokovanu pandemijom korona virusa. 

 

Dokumentacija potrebna za prijavu za Program podrške

 Projektna dokumentacija koja se podnosi u okviru ovog Programa mora da sadrži:

 1. Narativni predlog projekta na obrascu koji je sastavni deo ovog Poziva;
 2. Predlog budžeta projekta na obrascu koji je sastavni deo ovog Poziva;
 3. Upitnik za organizacije na obrascu koji je sastavni deo ovog Poziva;
 4. Radne biografije članova projektnog tima.

 

Projektni predlozi sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrani u procesu selekcije

 

Proces selekcije projekata

Poziv za podnošenje predloga projekata otvoren je do 31. jula 2022. godine, a pristigle prijave biće razmatrane periodično. Odbor za odlučivanje sastajeće se jednom u dva meseca i odlučivaće o pristiglim prijavama u tom periodu. Za informaciju o sledećem sastanku Odbora, pažljivo pročitajte ovaj poziv ili pošaljite upit na [email protected]

Prilikom razmatranja projektnih predloga analiziraće se ispunjenost formalnih uslova, sadržina podnete projektne dokumentacije, kao i kriterijumi koji se odnose na kapacitete organizacije za sprovođenje predloženog projekta.

Formalni uslovi odnose se na to:

 • Da je organizacija civilnog društva registrovana u Srbiji;
 • Da su formulari za prijavu u potpunosti ispunjeni i sadrže neophodne priloge;
 • Da je prijava dostavljena u predviđenom roku.

Kriterijumi koji se odnose na sadržinu projektnog predloga obuhvataju:

 • Povezanost predloženih projektnih ciljeva, rezultata i aktivnosti sa ciljevima Programa podrške;
 • Jasna povezanost problema, ciljeva, rezultata i aktivnosti predviđenih projektom;
 • Izvodljivost sprovođenja projektnih aktivnosti u datom vremenskom okviru i u skladu sa definisanim rizicima;
 • Svrsishodnost predloženih troškova projekta.

Kriterijumi koji se odnose na kapacitete organizacije uključuju:

 • Iskustvo u sprovođenju projekata u oblasti vladavine prava, praćenju rada Narodne skupštine i narodnih poslanika, zagovaranju za zaštitu javnog interesa i slično;
 • Iskustvo organizacije i članova projektnog tima u sprovođenju projekata slične veličine i sličnih tematskih oblasti. 

 

Način selekcije

Izbor projekata i organizacija koje će biti podržane kroz ovaj Program sprovešće Odbor za odlučivanje i obuhvatiće administrativnu, programsku, organizacionu i finansijsku procenu.

Svaka prijava će najpre proći proveru ispunjenosti formalnih uslova kako bi se osiguralo da je prijava u skladu sa kriterijumima Poziva. Organizacije čije prijave nisu ispunile formalne uslove, neće biti dodatno razmatrane.

Nakon provere ispunjenosti formalnih uslova, organizacijama će biti omogućeno da unaprede svoje projektne predloge na osnovu povratne informacije Odbora za odlučivanje i tima “Otvoreni parlament”.

U okviru ovog Programa podrške biće podržano najmanje četrnaest organizacija civilnog društva.

Tokom procene, Odbor za odlučivanje može da zatraži dodatne informacije u vezi sa predlogom projekta ili organizacijom ukoliko je potrebno.

Organizacije koje su konkurisale za podršku će po okončanju procesa selekcije biti obaveštene o ishodu konkursa. Odabrane organizacije će potpisati ugovor koji će definisati prava i obaveze u okviru Programa. Uz ugovor, organizacijama će biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija potrebna za izveštavanje tokom trajanja projekta.

 

Dodatne informacije

 Onlajn info sesija, na kojoj će detaljnije biti prezentovan Program podrške u okviru projekta “Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava” i gde će zainteresovane organizacije moći da dobiju više informacija o programu, proceduri podnošenja predloga projekata, kao i procesu selekcije, biće održana u petak, 6. avgusta 2021. godine, u 10 časova putem ZOOM platforme. Dodatne info sesije biće organizovane periodično.

Prijavu za info sesiju možete izvršiti putem linka.

Dodatna pitanja u vezi sa Programom i postupkom podnošenja predloga projekata mogu se poslati elektronskim putem na [email protected]

 

Rok za podnošenje predloga projekta 

Projektnu dokumentaciju je potrebno dostaviti na adresu [email protected]. Prijavu nasloviti sa: “Ime organizacije” – Predlog projekta u okviru poziva “Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava”.

Poziv za podnošenje predloga projekata je otvoren do 31. 7. 2022. godine i realizovaće se u fazama. Ohrabrujemo organizacije da svoje projektne predloge dostave u ranijoj fazi ovog poziva kako bi imale dovoljno vremena za realizaciju projektnih aktivnosti. Odbor za odlučivanje sastajaće se periodično, a prvo sledeće zasedanje Odobra zakazano je za 15.septembar 2021. godine (za projekte pristigle do 10.septembra).

 

 • Obrazac narativnog predloga projekta možete preuzeti OVDE
 • Obrazac predloga budžeta projekta možete preuzeti OVDE
 • Upitnik za organizacije možete preuzeti OVDE