NAŠE INICIJATIVE

#21 ‒ OLAKŠATI PROCEDURU GRAĐANIMA ZA AŽURIRANJE PODATAKA U BIRAČKOM SPISKU

Potrebno je da MDULS, ali i sve lokalne samouprave, objave obrazac za upis u birački spisak na svojim internet stranicama i obaveste građane o mogućnostima da popunjen obrazac s kopijom validnog ličnog dokumenta pošalju i elektronski.

Delimično ispunjeno. Pojedine lokalne samouprave su na portalu eUprave objavile obrasce za podnošenje zahteva za promene, ali to nije slučaj sa svim jedinicama lokalne samouprave, a ista praksa uočljiva je i na zvaničnim stranicama lokalnih samoupava, niti postoji jedinstven formular za sve JLS.