#23 ‒ DEFINISATI KOJE SE AKTIVNOSTI MOGU UVRSTITI U TROŠKOVE IZBORNE KAMPANJE

Dopuniti član 23. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti s konkretnim slučajevima koji propisuju koje vrste aktivnosti se mogu podvesti pod trošak izborne kampanje. Imajući u vidu da Zakon predviđa vrste troškova koji podrazumevaju trošak redovnog rada političkog subjekta, potrebno je isto normirati vrste troškova izborne kampanje.

Ispunjeno. Ova preporuka je ispunjena usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti u decembru 2019. godine, na taj način što zakon sada navodi najvažnije aktivnosti čiji se troškovi smatraju troškovima izborne kampanje, ostavljajući mogućnost da to budu i neke druge aktivnosti koje nisu izričito nabrojane, a čiji su troškovi nedvosmisleno povezani sa izbornom kampanjom. Ovako sadržinski definisani troškovi izborne kampanje, uz vremensku odrednicu koja je i dalje zadržana u zakonu, u velikoj meri će olakšati kontrolu finansiranja izborne kampanje.