#28 ‒ ZABRANITI KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA REDOVAN RAD POLITIČKIH SUBJEKATA U SVRHU IZBORNE KAMPANJE

Poslednje izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti su omogućile političkim subjektima da sredstva koja dobiju za svoj redovan rad mogu da koriste i za troškove izborne kampanje. Na ovaj način od 2014. godine sredstva poreskih obveznika se koristi za drugačiju namenu nego za šta su prvobitno i namenjena. Osim toga, trenutna situacija dovodi do neravnopravnosti političkih subjekata i stvara se velika razlika i jaz između političkih stranaka koji imaju višegodišnji staž u Skupštini i novoformiranih grupa građana i drugih političkih subjekata koji nemaju svoje predstavnike u Skupštini.