#36 ‒ UVESTI OBAVEZU PISANJA OBRAZLOŽENJA ODLUKA ZA PRIJAVE POVREDE OPŠTEG INTERESA

Uvesti obavezu REM da na osnovu svake prijave u kojoj se ukazuje na povredu opšteg interesa izradi obrazloženi Izveštaj o prijemu prijave, kako bi se dobilo obrazloženje stava REM po datoj prijavi – promena Pravilnika REM o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga.