Unapređenje prava na slobodan pristup informacijama i otvaranje podataka

CRTA je identifikovala sistemske probleme i slučajeve u kojima institucije ne postupaju u skladu sa zakonom i sprovela sveobuhvatnu procenu efikasnosti mehanizama za slobodan pristup informacijama, kroz praćenje odgovora institucija na zahteve građana, civilnog društva i medija za pristup informacijama od javnog značaja, kao i reagovanja sistema na kršenje zakona od strane organa javne vlasti. Na osnovu rezultata istraživanja, CRTA je izradila analizu delotvornosti mahanizama za slobodan pristup informacijama i izradila preporuke za njihovo unapređenje.

Donator: Fondacija za otvoreno društvo