Unapređenje odgovornosti vlasti kroz inkluzivan dijalog o javnim politikama

Projekat okuplja predstavnike civilnog društva, nezavisnih medija i proaktivnih predstavnika institucija u zajedničku inicijativu koja obuhvata istraživanje i izradu preporuka za unapređenje javnih politika i odluka koje se tiču ključnih izazova demokratije, kao i uspostavljanje bliže veze između građana i njihovih predstavnika. Kroz uspostavljanje okruženja za otvoren, inkluzivan i dijalog zasnovan na činjenicama, projekat pruža podršku demokratizaciji društva i većem uključivanju građana u procese donošenja odluka.

Donator: Ambasada Velike Britanije u Beogradu