#46 ‒ UNAPREDITI ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA GRAĐANA U CILJU PREVENCIJE IZBORNOG PRITISKA

Potrebno je obezbediti adekvatan stepen zaštite ličnih podataka građana u cilju sprečavanja pritiska kojim su izloženi, od strane različitih političkih subjekata, koji se ogleda u telefonskom i drugim vrstama uznemiravanja. Dakle, potrebno je ovakvu neprihvatljivu vrstu delovanja političkih subjekata preduprediti i sprečiti. Potrebno je stoga da obveznici Zakona o zaštiti podataka o ličnosti prestanu da ustupaju baze podataka građana, kao i da politički subjekti prestanu s korišćenjem ovakvih baza podataka za drugačiju namenu nego što su prvobitno uspostavljanje.