Sušenje četvrte grane vlasti

„Prihvata se Izveštaj nezavisne institucije, ovaj Zaključak objaviti u Službenom glasniku.“

Na ovaj način srpski Parlament razmatra izveštaje nezavisnih institucija.

Tekst je prenet sa portala Danas.rs