Šta je izborna kampanja?

Izborna kampanja je period koji počinje zvaničnim objavljivanjem nadležnih organa o raspisivanju izbora u službenim glasilima, a završava se otvaranjem biračkih mesta.

Tokom ovog perioda podnosioci proglašenih izbornih lista i kandidati sa tih lista imaju pravo da budu besplatno i jednako predstavljeni u programima medijskih servisa.