Poziv za konsultante u oblasti komunikacija

Crta poziva eksperte i ekspertkinje da dostave ponude za pružanje konsultantskih usluga u oblasti komunikacija, odnosa sa javnošću i nastupa na društvenim mrežama.

Cilj poziva je kreiranje baze eksperata koji se bave komunikacijama koji bi tokom sprovođenja programa po potrebi bili angažovani da pružaju stručnu podršku Crti i drugim organizacijama civilnog društva kako bi se unapredili njihovi komunikacijski kapaciteti.

Poziv je otvoren za sva zainteresovana fizička i pravna lica do ponedeljka 23. maja 2022. godine (23:59). Dokumentaciju potrebnu za apliciranje dostaviti na e-mail: [email protected].

Detaljne informacije o konkretnim oblastima i načinima pružanje usluga kao i procesu apliciranja i dokumentaciji koju je potrebno dostaviti nalazi se ovde.

Formular za dostavljanje finansijske ponude nalazi se ovde.

Kontakt osoba: Milica Đerić ([email protected]).