NAŠE INICIJATIVE

Odgovornost na delu

Kroz nadgledanje odgovornog ponašanja, istraživanja i evaluacije CRTA je nastavila da razvija svoju ulogu organizacije koja vrši monitoring rada institucija i da služi kao mehanizam za osnaživanje inicijativa kojima se zahteva odgovorno ponašanje i transparentnost  na lokalnom i državnom nivou.

 Donator: