Nagrada “Civic Innovator”

Direktorka CRTE Vukosava Crnjanski dobila je nagradu za demokratiju W. Averell Hariman, koju dodeljuje Nacionalni demokratski institute iz Vašingtona. Nagrada je posvećena predstavnicima civilnog društva širom sveta, koji su kroz inicijative koje se zasnivaju na korišćenju novih tehnologija doprineli osnaživanju građana da nosioce vlasti drže odgovornim i da zahtevaju transparentnost u radu državnih institucija.