Ko je u mojoj Vladi? – Pristup „odozdo prema gore“ za poboljšanje kvaliteta demokratije u Srbiji

Drugi ciljevi su bili uspostavljanje misije Građani na straži kao delotvorne, dugoročne i nezavisne mreže širom zemlje koja će biti aktivno uključena u zastupanje veće transparentnosti, odgovornosti i integriteta i koja će objavljivati podatke o upravama i političkim strukturama u svih 174 gradova i opština kako bi podstakla zahteve za većim integritetom i odgovornim ponašanjem lokalnih samouprava.

 

Donator: Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske