NAŠE INICIJATIVE

Istinomer – Politika na dlanu

Kroz ovaj projekat, CRTA je nastojala da doprinese ugrađivanju političke odgovornosti kao dela političke kulture kroz dalje pozicioniranje Istinomera kao angažovanog medija koji štiti slobodu izražavanja i medija u Srbiji. CRTA je izradila novu mobilnu i veb aplikaciju Istinomer vesti koja građanima nudi dnevnu dozu informacija sa odgovorima na pitanje ne samo šta se desilo već i zašto.

 

Donator: Civil Rights Defenders