Istinomer kao medij civilnog društva

Tokom predsedničke kampanje 2017. godine, Istinomer je pokrenuo novi sajt koji je pružio relevante podatke o programima predseničkih kandidata i sakupljao njihova obećanja koja će kasnije biti proverena na osnovu činjenica. Istovremeno, Istinomer je takođe unapredio postojeće „online“ alate kako bi omogućio građanima da istraže i uporede programe predsedničkih kandidata i tako ih motiviše da se dodatno uključe u nadgledanje odgovornog ponašanja tokom kampanje i kasnije.

 

Donator: Olof Palme International Cener