Istinomer kao građanski medij

Tokom kampanje za predsedničke izbore 2017. godine, Istinomer je pokrenuo novi sajt koji je pružio relevante podatke o programima predsedničkih kandidata i sakupljao obećanja koja su kasnije proveravana. Istinomer je istovremeno unapredio postojeće alate kako bi omogućio građanima da istraže i uporede programe predsedničkih kandidata i tako ih motiviše da se dodatno uključe u nadgledanje odgovornog ponašanja tokom izborne kampanje i kasnije. Kroz neprestanu saradnju sa partnerskim organizacijama civilnog društva koje rade sa nedovoljno zastupljenim grupama, Istinomer je takođe pokrenuo pitanje ugroženih grupa tokom kampanje, zahtevajući od kandidata da se izjasne o problemima koji se tiču ovih grupa i da predlože konkretna i održiva rešenja.

 

Donator: Olof Palme International Center