Građani na straži tokom izbornog ciklusa 2017. godine

Primenjujući međunarodne standarde i načela nestranačkog posmatranja izbora, CRTA je pratila i izveštavala o dešavanjima tokom predizborne kampanje, čitavog izbornog dana i nakon dana glasanja, i tako obezbedila  sveobuhvatnu, tačnu i objektivnu ocenu celokupnog izbornog procesa. Pored ažurnog, blagovremenog i tačnog izveštavanja o integritetu  i regularnosti sprovedenih izbora, dugoročna posmatračka misija CRTA – Građani na straži otkrila je i obelodanila različite uticaje i mešanja u izborni proces i pokušaje takvih uticaja da Srbiju skrenu sa puta ka EU i njenog daljeg demokratskog napretka.

 

Donator: Rockefeller Brothers Fund