NAŠE INICIJATIVE

Budžetsko zastupanje na delu

Lokalne OCD i CRTA su kreirale kampanje budžetskog zastupanja na lokalnom i nacionalnom nivou, koristeći relevantne podatke iz budžeta, kao i različite analize i informacije u vezi sa budžetskim procesom. Ove kampanje su doprinele povećanju transparentnosti rada lokalne samouprave, promociji i podsticanju građanskog učešća u kreiranju lokalnih politika.

 

Donator: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom