NAŠE INICIJATIVE

#72 – DEFINISATI STATUS ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU KOJI NISU DRŽAVNI FUNKCIONERI I SLUŽBENICI

Primena ove preporuke zahteva da se dopuni odredba člana 23. Stav 2. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, na taj način što bi se zabrana zloupotrebe javnih resursa od strane političkih subjekata proširila i na sredstva kojima prilikom obavljanja svojih službenih dužnosti raspolažu zaposleni u javnim službama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina, opština, grad ili gradska opština (npr. lekari), kao i zaposleni u javnim preduzećima i privrednim društvima osnovanim za obavljanje delatnosti u oblastima u kojima se osnivaju javne službe (npr. zaposleni u JP EPS).