NAŠE INICIJATIVE

#71 – UNAPREDITI MEHANIZAM ZA PREISPITIVANJE ODGOVORNOSTI ČLANOVA SAVETA REM

Kako bi se blagovremeno i efikasno utvrđivala odgovornost članova Saveta REM, potrebno je izvršiti izmene i dopune Zakona o elektronskim medijima u cilju redefinisanja osnova za razrešenje članova Saveta REM, preciznog određivanja tela koje je nadležno da sprovodi postupak za razrešenje koji prethodi odlučivanju na plenarnoj sednici Narodne skupštine, kao i radi jasnog utvrđivanja rokova za sprovođenje svih faza u postupku razrešenja članova Saveta REM.