NAŠE INICIJATIVE

#68 – UJEDNAČITI IZBORNE ROKOVE SA ROKOVIMA ZA ZAŠTITU IZBORNOG PRAVA

Trebalo bi izmeniti izborne zakone u smislu ujednačavanja rokova za zaštitu izbornog prava sa rokovima za proglašenje rezultata izbora. Izborne komisije trebalo bi da utvrđuju konačne rezultate izbora po isteku roka za podnošenje prigovora i žalbi, odnosno po konačnosti ili izvršnosti odluka donesenih po prigovorima i žalbama.