NAŠE INICIJATIVE

#60 – EDUKATIVNA KAMPANJA ZA GRAĐANE O IZBORNIM PRAVILIMA I PROCEDURAMA

Potrebno je da sve relevantne institucije koje organizuju i sprovode izbore u Srbiji pokrenu sveobuhvatnu kampanju informisanja građana o najvažnijim izbornim pravilima i procedurama koje obezbeđuju zakonitost i integritet procesa, kao i o pravima birača i načinima zaštite prava birača. U edukativnu kampanju bi trebalo da se uključi i Radio televizija Srbije kao javni servis.

Delimično ispunjeno. RIK je objavio 16 različitih vodiča za birače i članove organa za sprovođenje izbora uoči početka izborne kampanje, dok su na javnim servisima prikazivani informativni video spotovi o pravima birača na izborni dan. Preporuka se smatra delimično ispunjenom jer druge institucije koje imaju ovlašćenja u vezi sa izborima (REM, Agencija) nisu sprovele kampanje edukacije birača.