#59 – PROŠIRITI OPSEG KAZNI KOJE REM IZRIČE EMITERIMA KOJI NE POŠTUJU PRAVILA TOKOM KAMPANJE

Proširivanjem opsega različitih mera koje REM može izreći pružaocima medijskih usluga se može postići ravnopravnija primena mera od strane REM, budući da dosadašnja praksa pokazuje da se najteža mera izriče u izuzetno retkim slučajevima, dok izricanje mera opomene i upozorenja nemaju efekat odvraćanja od ponavljanja nedozvoljenih ponašanja pružaoca.