NAŠE INICIJATIVE

#02 SPREČITI ZLOUPOTREBE U FINANSIRANJU IZBORNE KAMPANJE

Država se prihvatanjem Kopenhagenskog dokumenta obavezala da obezbedi neophodne zakonske garancije koje bi političkim partijama i organizacijama omogućile da se međusobno takmiče po osnovu jednakog tretmana u odnosu prema vlastima (KD 7.6). Kodeks dobre prakse Venecijanske komisije navodi da finansiranje političkih stranaka, kandidata i izborne kampanje mora biti transparentno (VK I.2.3.d), kao i da načelo ravnopravnosti može nekada dovesti do ograničenja sredstava za političke stranke (I.2.3.e). Da bi se ovi standardi ispunili, potrebno je:

 

a. Zabraniti korišćenje sredstava za redovan rad političkih subjekata u svrhu izborne kampanje

Izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti iz 2014. godine omogućile su političkim subjektima da sredstva koja dobiju za svoj redovan rad koriste i za troškove izborne kampanje. Na ovaj način je uvedena mogućnost da se sredstva poreskih obveznika koriste za drugačiju namenu od prvobitne. Osim toga, ovakva zakonska mogućnost dovodi do neravnopravnosti političkih subjekata i stvaranja velike razlike i jaza između političkih stranaka koji imaju višegodišnji staž u Skupštini i novoformiranih grupa građana i drugih političkih subjekata koji nemaju svoje predstavnike u Skupštini. Zbog toga je potrebno izbrisati odredbu iz Zakona o finansiranju političkih aktivnosti koja omogućava trošenje sredstava namenjenih redovnom radu za finansiranje kampanje (brisanje čl. 24. st. 4)

 

b. Obavezno dostavljanje privremenih izveštaja o troškovima izborne kampanje tokom trajanja kampanje

Dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti treba da se uvede obaveza političkih subjekata da i tokom trajanja kampanje dostavljaju privremene finansijske izveštaje Agenciji za spečavanje korupcije. Kako prema trenutnim propisima politički subjekti imaju samo obavezu da dostavljaju izveštaje 30 dana nakon završetka izbora, građanima nije omogućeno da se na transparentan način upoznaju s troškovima političkih subjekata tokom trajanja kampanje već samo nakon završetka izbornog procesa. Na ovaj način politički subjekti bi dostavljali Agenciji za sprečavanje korupcije privremene izveštaje koje bi Agencija objavljivala na veb-sajtu.