Zabrinjava malo vremena za primenu novih izbornih pravila

Predstavnici Posmatračke misije Crte izneli su na današnjem sastanku u okviru javne rasprave o nacrtima novih izbornih zakona svoje početne ključne nalaze i primedbe predstavnicima države. 

S obzirom na to da je do raspisivanja izbora ostalo manje od tri meseca, a imajući u vidu obim predloženih izmena, Crta je izrazila zabrinutost da nema dovoljno vremena da se svi učesnici, a prvenstveno organi za sprovođenje izbora, adekvatno pripreme i obuče. To se odnosi, pre svega, na uvođenje srednjeg nivoa izborne administracije u sprovođenju republičkih izbora. Tim potezom se menja ustaljena višedecenijska praksa i otvara prostor za  propuste u radu i za pravnu nesigurnost u vezi s ključnim aspekatima izbornog procesa, kao što je zaštita izbornog prava. 

Takođe, zabrinjavaju i izmene kojima se smanjuje mogućnost birača da zaštite izborna prava jer su određene vrste prigovora rezervisane isključivo za podnosioce proglašenih izbornih lista, dok se biračima u značajnoj meri ograničava pravo institucionalnog reagovanja na moguće nepravilnosti tokom izbornog procesa. 

S obzirom da javna rasprava o novim izbornim zakonima traje do 13. decembra Crta će pored početnih komentara, predlagačima poslati i dodatne sugestije.

Preliminarni komentari i sugestije na nacrte novih izbornih zakona – Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o izboru predsednika Republike, koje je Crta dostavila u okviru javne rasprave nalaze se ovde.