Uloga Narodne skupštine u obezbeđivanju poštovanja preporuka nezavisnih institucija 2022

Potreba za istraživanjem aktivnosti Narodne skupštine u pogledu obezbeđivanja podrške za sprovođenje preporuka i predloga iz godišnjih izveštaja nezavisnih institucija inicijalno je prepoznata zbog pogubne prakse nerazmatranja tih izveštaja u petogodišnjem periodu od 2014 – 2018. godine. Nakon ovog perioda ignorisanja izveštaja nezavisnih institucija, ponovo je uspostavljena praksa njihovog razmatranja u plenumu Narodne skupštine. Međutim, monitoring koji je sprovela inicijativa Crte – Otvoreni parlament ukazuje da u tom procesu nisu u potpunosti poštovani propisi koji uređuju ovu oblast, naročito u pogledu rokova, a upitan je i kvalitet same rasprave, kao i njen rezultat u vidu zaključaka kojim bi Narodna skupština trebalo da podrži rešavanje problema identifikovanih od strane nezavisnih institucija. Otuda je od izuzetne važnosti istražiti koji su faktori doveli do postojeće situacije i na koje načine bi se mogao unaprediti angažman Narodne skupštine, koja bi u nezavisnim institucijama morala da prepozna glavne saveznike u kontrolisanju rada izvršne vlasti.

Oops! You don't support PDFs!

Download Instead