Tokom 2013. godine poslanici usvojili 148 zakona, govorili 18 hiljada puta i podneli 2264 amandmana

Tokom 2013. godine poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije usvojili su 148 zakona, podneli 2264 amandmana a sa skupštinske govornice obratili su se blizu 18 hiljada puta.

Najaktivniji narodni poslanik je bio Srđan Milivojević iz Demokratske stranke koji se obratio 367 puta. Ovo su neki od rezultata godišnjeg pregleda aktivnosti narodnih poslanika koju je sprovela inicijativa Otvoreni Parlament obuhvativši period od 1. januara 2013. do 31. decembra 2013. godine.

U 2013.-oj Skupština Srbije održala je četiri sednice u redovnom prolećnom zasedanju i sedam u jesenjem zasedanju, kao i 11 vanrednih, osam posebnih i jednu svečanu sednicu. Poslanici su u plenumu radili ukupno 116 dana i u proseku je usvajan jedan zakon dnevno. Poslanici su najviše radili u novembru kada su debatovali i usvajali zakone tokom ukupno 15 dana.

Na plenumu poslanici su se obratili ukupno 17790 puta što iznosi u prosek 71 put po poslaniku. U red najaktivnijih poslanika, osim Srđana Milivojevića, uvrstili su se i Janko Veselinović iz Demokratske stranke sa 294 obraćanja, Zoran Babić iz Srpske napredne stranke sa 291 i Bojan Đurić iz Liberalno demokratske stranke sa 263 obraćanja. Među poslanicama najaktivnije su bile Judita Popović iz LDP-a sa 229 obraćanja, Milica Vojić Marković iz DSS-a sa 209, Donka Banović iz DSS-a sa 153, Radmila Gerov iz LDP-a sa 121 i Bojana Božanić iz DSS-a sa 112 obraćanja. Nijednom za godinu dana se nije obratilo 17 poslanika.

Od ukupno podnetih 2264 amandamana, usvojeno je 312 ili tek svaki sedmi podneti amandman.

U 2013. godini kroz Parlament Srbije prošlo je ukupno 265 poslanika odnosno tokom godine 15 poslanika i poslanica je prestalo da vrši tu dužnost jer su vratili mandat. Za godinu dana poslanici su imali priliku da četiri puta postavljaju pitanja Vladi tokom tzv. «poslaničkih pitanja» i to u martu, junu, oktobru i decembru.

Cilj inicijative Otvoreni Parlament je povećanje javnosti rada parlamenta, informisanje građana o radu parlamenta i uspostavljanje redovne komunikacije između građana i njihovih izabranih predstavnika. Ovaj pregled je urađen na osnovu zvaničnih transkripata plenarnih sednica i rezultata glasanja objavljenih na sajtu otvoreniparlament.rs a preuzetih sa sajta Narodne skupštine.