Poslanice aktivnije ali ne i potpuno ravnopravne

Istraživanje “Žene u Parlamentu – samo kvota ili stvarni uticaj?” koje je sprovela inicijativa Otvoreni parlament predstavljeno je uoči Međunarodnog dana žena 8. marta.

Poslanice češće podnose amandmane na zakonske predloge i više učestvuju u diskusijama o zakonima nego poslanici. Ipak žene teže ulaze u poslaničke krugove, čemu obično prethodi otežan uspon kroz stranačke strukture, potreba da se više dokazuju, ulažu više napora i teže zadobijaju poverenje kolega pokazalo je istraživanje.

Deveti skupštinski saziv imao je 30 odsto žena jer je po prvi put realizovana kvota propisana zakonom. Međutim, žene su manje zastupljene na pojedinim položajima poput šefova poslaničkih grupa, predsednika odbora, među članovima međunarodnih delegacija. Takođe, na položaju predsednika, potpredsednika i članova predsedništva stranke nalazi se 46 odsto poslanika, dok je u slučaju poslanica taj procenat dvostruko manji i iznosi 21 procenat.

Rodna nejednakost ispoljava se i u tematskoj usmerenosti. Žene su više zastupljene u odborima za ljudska prava, socijalnu zaštitu, kulturu a istovremeno gotovo su potpuno isključene iz pitanja bezbednosti (u odboru za odbranu i unutrašnje poslove nema poslanica), finansija, ekonomije i infrastrukture. Diskriminacija i nekorektni tretman u formalnim i neformalnim komunikacijama i dalje su povremeno prisutni jer je 22 odsto poslanica potvrdilo da su doživele da kolege iznose komentare, šale ili ponude na njihov račun zasnovane na činjenici da su žene.

«Povećanje udela žena mnoge poslanice i poslanici ocenjuju vrlo pozitivno, ukazujući na neke nove kvalitete koje je Parlament dobio ovim povećanjem, kao što su efikasniji rad, odgovornije i umerenije komuniciranje, posvećivanje više pažnje pojedinim socijalnim pitanjima i sl. Međutim, obuke o rodnoj ravnopravnosti ili informisanje nisu prisutni u redovnom radu Parlamenta što usporava procese otklanjanja postojećih oblika nejednakosti» izjavila je Dubravka Grčić iz inicijative Otvoreni parlament.

Gordana Čomić, poslanica i članica Ženske parlamentarne mreže smatra da su kvote prelazno rešenje.

«Predrasude prema žena još su prisutne u političkim strankama i na tome treba dosta raditi da one nestanu a kvote su preduslov toga. Zadaci u sledećem sazivu Parlamenta treba da budu nastavak rada Ženske parlamentarne mreže koja je uspostavila dijalog umesto monologa » izjavila je Gordana Čomić.

I poslanice i poslanici se slažu da je potrebno dalje povećanje udela žena u Parlamentu kao i da je princip kvota potrebno proširiti na izvršnu vlast.

Inicijativu “Otvoreni Parlament” koju čine CRTA- Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava i SeConS – Grupa za razvojnu inicijativu finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) preko Instituta za održive zajednice i Britanska ambasada u Beogradu.