Šest meseci Vlade Srbije

Ispunjena samo polovina konkretnih planova iz ekspozea premijera

U prvih šest meseci rada Vlade, ostvarena je tek polovina konkretnih planova od ukupno 20 koje je premijer Aleksandar Vučić izneo u svom ekspozeu. Sedam planova realizovano je u prvih 100 dana rada Vlade dok su samo tri ispunjena u poslednja tri meseca, pokazala je analiza sajta Istinomer.

Istinomer ocenjuje da su od obeležavanja 100 dana rada Vlade, pa u naredna skoro tri meseca, od najavljenih zakona, usvojene samo izmene Zakona o državnim službenicima, rebalans budžeta i prateći zakoni kojima je predviđeno smanjenje plata od 10 odsto u javnom sektoru.

Istinomer podseća da je rebalans budžeta usvojen na samom isteku šest meseci rada Vlade, a da je premijer usvajanje rebalansa najavljivao za jun kao jedan od uslova za fiskalnu konsolidaciju.

Premijer je u svom ekspozeu naglasio“Da bi program fiskalne konsolidacije dao efekte neophodno je da sa njegovom primenom počnemo što pre. Shodno tome, do kraja juna biće usvojen rebalans budžeta na osnovu definisanog programa fiskalne konsolidacije, a koji će obezbediti da konsolidovani fiskalni deficit u 2014. godini bude znatno manji od trenutnih procena. Bez fiskalne konsolidacije deficit bi ove godine bio čak 8%, što nikako ne smemo da dozvolimo. Sa takvim deficitom bili bismo najgori u Evropi.”

Iako je u ekspozeu bilo najavljeno, ni za šest meseci nisu usvojeni: Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o stranim ulaganjima; Zakon o javnim preduzećima; Zakon o privremenom usklađivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava, to jest platnim razredima; Zakon o registru korisnika javnih sredstava i njihovih zaposlenih i angažovanih lica; Zakon o osiguranju i Zakon o hipoteci. Postupak privatizacije “Dunav osiguranja” nije započet, kao ni priprema procesa privatizacije “Telekoma”. U ekspozeu je navedeno i da će tokom juna biti donet Zakon o zaštiti uzbunjivača, što nije učinjeno.

Premijer je u ekspozeu najavio usvajanje paketa od 13 reformskih zakona u roku od 100 dana, u tom roku usvojeno je samo pet (Zakon o radu, Zakon o privatizaciji, Zakon o stečaju, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji). Najavljeno usvajanje tri medijska zakona (o javnom informisanju, elektronskim medijima i o javnim servisima) ostvareno je na samom isteku roka od 100 dana nove vlasti. Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana privatnim poslodavcima omogućene su poreske olakšice za svakog novozaposlenog, što je premijer najavljivao u ekspozeu.

U ekspozeu premijer nije kao odrednicu stavio šest meseci Vlade Srbije, osim što je istakao da će “svakih šest meseci svaki ministar morati da podnese izveštaj o svojim aktivnostima, dostignućima i neuspesima koje ćemo zajednički procenjivati.”