Sedmo istraživanje “Učešće građana u demokratskim procesima”

Praćenje stavova građana o demokratskim procesima u Srbiji i učešću građana u tim procesima tokom sedam godina ovog istraživanja, pokazuje sliku kojoj su u većoj meri svojstvena nesistematska variranja iz godine u godinu, nego sistematski pomaci bilo u pozitivnom ili negativnom smeru.