#49 ‒ REALIZOVATI STANDARDE ZA GLASANJE SLEPIH I SLABOVIDIH OSOBA

U dosadašnjoj praksi sprovođenja izbora, podzakonski akti i prateći propisi nisu sadržali odredbe o realizaciji standarda koji bi omogućili glasanje slepih i slabovidih osoba. U tom smislu bi trebalo prilikom donošenja podzakonskih akata (Uputstva za sprovođenje izbora i Pravila o radu biračkih odbora) u ista uključiti i navedene standarde koji bi obezbedili slepim i slabovidim osobama da na odgovarajući način ostvare svoje biračko pravo.

Ispunjeno. Uputstvo za sprovođenje izbora i Pravila o radu biračkih odbora dopunjene su preporukama za sprovođenje za neometano glasanje osoba sa telesnim i senzornim smetnjama. MDULS je na sajtu za proveru podataka u Jedinstvenom biračkom spisku omogućilo proveru i slepim i slabovidim osobama.