#48 ‒ DIREKTNO ZAKONOM ZABRANITI VOĐENJE PARALELNIH EVIDENCIJA NA BIRAČKOM MESTU KOJA UGROŽAVAJU TAJNOST GLASANJA BIRAČA

Potrebno je dopuniti član 55.  Zakona o izboru narodnih poslanika odredbom da je na biračkom mestu zabranjeno da se, van službene evidencije u izvodima iz biračkog spiska, prave spiskovi birača koji su izašli na glasanje (upisivanjem imena ili rednog broja iz izvoda iz biračkog spiska birača koji su izašli ili nisu izašli na glasanje), te u kaznenim odredbama istog Zakona predvideti da će se novčanom kaznom od 10,000 do 30,000 dinara kazniti za prekršaj lice koje koje krši ovu zabranu.