Otvorena pozicija za stažiranje u sektoru za finansije i administraciju

Stažiranje će trajati u periodu od najmanje dva do najviše četiri meseca.

CRTA je organizacija koja okuplja grupu аktivistа i novinаrа koji zаjedno sа grаđаnimа utiču nа povećаnje odgovornosti institucijа i jаvnih funkcionerа u našem društvu. Kao organizacija koja se bavi javnim poslom, želimo da svoje iskustvo podelimo i sa mladim ljudima željnim novih znanja i sticanja različitog iskustva. Pred vama se nalazi poziv za sticanje novih znanja u oblasti kancelarijskog poslovanja. Finansije i administracija predstavljaju važan segment poslovanja u našoj organizaciji i tome se pristupa veoma odgovorno.

Stažiranje će trajati u periodu od najmanje dva do najviše četiri meseca.

CRTA se obavezuje da će svim stažistima koji praksu obave na dogovoren način izdati važeću potvrdu o uspešno realizovanom stažiranju u CRTA organizaciji i potencijalno dati preporuku za nove poslodavce.

Dobićete priliku da:

  1. Steknete radno iskustvo i praktična znanja iz oblasti finansija i administracije.
  2. Radite u timu sa kreativnim, dinamičnim ljudima i pratite najnovije trendove u kancelarijskom poslovanju.
  3. Unapredite svoje organizacione veštine.

Uslovi stažiranja:

  1. Studenti, apsolventi ili postdiplomci Ekonomskog fakulteta i drugih srodnih fakulteta
  2. Poznavanje rada na računaru (MS Office, internet, paint)
  3. Engleski jezik

Prijavljivanje:

Prijave sa biografijom i motivacionim pismom dostaviti najkasnije do 10. jula do 17 sati na posao@crta.rs, sa naznakom STAŽIRANJE Fin&Admin.

Samo kandidati koji prođu uži izbor će biti kontaktirani.