NAŠE INICIJATIVE

Osnovana CRTA

Pre promene imena krajem 2009. godine CRTA se zvala Linet (Liberal Network). Misija je bila da doprinese uspešnoj tranziciji Srbije u razvijeno demokratsko društvo kroz promociju aktivnog učešća građana/ki u društvenim procesima i razvoj njihovih zagovaračkih kapaciteta.