Open data inicijativa

CRTA je pokrenula Data Centar kao otvorenu, onlajn platformu, koja omogućava lak pristup skupovima podataka o različitim javnim informacijama u Srbiji, na državnom i lokalnom nivou. Razvijen je sa ciljem da pomogne novinarima, aktivistima, istraživačima i javnim funkcionerima u potrazi za vrednim podacima koji bi potkrepili njihove priče, kampanje, analize i proces donošenja odluka.