NAŠE INICIJATIVE

Oblast rada radnih grupa

Kategorije problema koje obrađuju Jedinstveni izborni zakonik

 

Organi za sprovođenje izbora (izbor, članstvo, nadležnosti, procedure rada)

Birački spisak

Zloupotreba javnih resursa i pozicije (funkcije) javnih funkcionera u kampanji

Transparenstnost izbornog procesa i otvorenost u radu organa za sprovođenje izbora

Mediji u izbornom procesu